نشست روسای دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و پارک علم و فناوری با مدیران واحدهای فناور

جلسه پرسش و پاسخ با حضور روسای دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و پارک علم و فناوری


اطلاعیه ها (بایگانی)

رویدادهای فناوری (بایگانی)