این دانشكده در سال  1387با رشته هاي برق-الکترونیک ، برق_قدرت و مهندسی هسته ای فعاليت خود را آغاز کرد.سپس در سال 1388 با پذیرش دانشجو در رشته فناوری اطلاعات ، گروه کامپیوتر نیز به این دانشکده اضافه شد .  این دانشکده همکاری های تحقیقاتی متعددی را با صنایع مختلف برق، مخابرات وکامپیوتر برقرار کرده است که این حرکت، زمینه لازم جهت افزایش قابلیت های پژوهشی دانشجویان در فرآیند انجام پروژه ها را موجب گردیده است.