زمینه های تحقیقاتی گرایش تبدیل انرژی

 • انرژی خورشید
 • جریان‌های دو فازی( گاز‌-مایع، گاز-‌جامد)
 • تهویه صنعتی
 • انتقال حرارت تابشی
 • مسایل انتقال حرارت( کاربردهای صنعتی- ترکیب انواع انتقال حرارت)
 • تاثیر اتش بر روی سازه های کمپوزیتی
 • پیل سوختی
 • بهینه سازی
 • سیستم های هیبرید و CCHP
 • اگسرژی
 • شبیه‌سازی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی( سیالات و انتقال حرارت)

 

     برنامه و دروس این گرایش از لینک زیر قابل دانلود است: (دانلود)


اطلاعیه ها (بایگانی)