مدیر گروه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

مرتبه علمی

پست الکترونیک

عکس مدیر گروه

مجتبی مرتضوی

استادیار

 

 

m.mortazavi@kgut.ac.ir

 

 

معرفی گروه

گروه بیوشیمی در سال 1393 با پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد در رشته بیوشیمی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. در حال حاضر به صورت میانگین سالانه 7 دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی پذیرش می‌شوند.

عمده فعالیت‌های انجام شده یا در حال انجام گروه بیوشیمی در زمینه‌های مختلف بیوشیمی پایه و کاربردی شامل فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در زمینه‌های زیر می‌باشد:

 • تولید پروتیین‌های نوترکیب در میزبان‌های پروکاریوت و یوکاریوت
 • آنزیم‌شناسی رابطه ساختار و عمل در پروتیین‌ها
 • مطالعه ایزوتیوسیاناتها و سولفارافان
 • تولید آنزیم‌های صنعتی
 • مهندسی پروتیین
 • بیولومینسانس و آنزیم‌های دخیل در آن
 • بیوانفورماتیک
 • مهندسی بافت
 • طراحی و ساخت بیوسنسور
 • طراحی دارو
 • protein-drug docking

گروه دارای 3 آزمایشگاه تحقیقاتی اختصاصی و همچنین دارای 3 آزمایشگاه عمومی می‌باشد و همکاری نزدیکی با گروه‌های شیمی و بیوتکنولوژی دانشکده علوم و فناوریهای نوین دارد.