دانشکده ها - omran.html

Article Index
دانشکده ها
دانشکده علوم و فناوری های نوین
دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
All Pages

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
 

شكل گيری اوليه دانشکده مهندسی نقشه برداری فعلی به سال  1387 شمسی بر می گردد. مدتی پس از تشکيل سازمان نقشه برداری کشور بمنظور تربیت کادر متبحر نقشه برداری برای سازمانهای کشور، آموزشگاه نقشه برداری از طرف سازمان برنامه و بودجه وقت، در کنار سازمان نقشه برداری کشور تاسیس شد.

در حال حاضر این دانشکده در گروه های آموزشی زیر دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد:

مهندسی عمران با گرایش های سنجش از راه دور، مهندسی آب، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، سازه و مکانیک خاک و پی.

 

 


 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها