دانشکده ها - صفحه 4

Article Index
دانشکده ها
دانشکده علوم و فناوری های نوین
دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
All Pages
دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
 

این دانشكده در سال 1387 با رشته هاي برق-الکترونیک، برق_قدرت و مهندسی هسته ای فعاليت خود را آغاز کرد.سپس در سال 1388 با پذیرش دانشجو در رشته فناوری اطلاعات، گروه کامپیوتر نیز به این دانشکده اضافه شد. این دانشکده همکاری های تحقیقاتی متعددی را با صنایع مختلف برق، مخابرات و کامپیوتر برقرار کرده است که این حرکت، زمینه لازم جهت افزایش قابلیت های پژوهشی دانشجویان در فرآیند انجام پروژه ها را موجب گردیده است.

در حال حاضر این دانشکده در گروه های آموزشی زیر دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرید:

مهندسی برق (گرایش الکترونیک و قدرت)، مهندسی کامپیوتر (گرایش معماری کامپیوتر)، مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)، مهندسی هسته ای (گرایش های راکتور و پرتوپزشکی).

 

 

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها