گالری تصاویر - همایشها و سمینارها

لیست مجموعه
سومین دوره جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته
سومین دوره جشنو...
همایش استانی فرصت های سرمایه گذاری 87
همایش استانی فر...
جزئیات تصویر دانلود تصویر
همایش استانی فرصت های سرمایه گذاری 87
همایش استانی فر...
جزئیات تصویر دانلود تصویر
همایش استانی فرصت های سرمایه گذاری 874
همایش استانی فر...
جزئیات تصویر دانلود تصویر
همایش استانی فرصت های سرمایه گذاری 87
همایش استانی فر...
جزئیات تصویر دانلود تصویر
همایش استانی فرصت های سرمایه گذاری 87
همایش استانی فر...
جزئیات تصویر دانلود تصویر

 

نمایش عدد 
 
1گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها