گالری تصاویر - سومین دوره جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته


همایشها و سمینارها
نمایشگاه جانبی
نمایشگاه جانبی
جزئیات تصویر دانلود تصویر
نمایشگاه جانبی-1
نمایشگاه جانبی-...
جزئیات تصویر دانلود تصویر
نمایشگاه جانبی-3
نمایشگاه جانبی-...
جزئیات تصویر دانلود تصویر
نمایشگاه جانبی 4
نمایشگاه جانبی ...
جزئیات تصویر دانلود تصویر
نمایشگاه جانبی- 2
نمایشگاه جانبی-...
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم اختتامیه
مراسم اختتامیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر
مراسم اختتامیه
مراسم اختتامیه
جزئیات تصویر دانلود تصویر

 

نمایش عدد 
 
1گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها