شرکت برنا داده ارگ

altمدیر عامل:محمد احمدی نیا

زمینه فعالیت:  

ایده:سامانه اطلاع رسانی و مدیریت هوشمند رویداد با استفاده از  تلفن همراه

تماس با شرکت


   آدرس: مرکز رشد فناوری کرمان

   تلفن:

   وب سایت: 

   پست الکترونیکی: 

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها