گروه صنعتی تجاری کیمیانشان کرمان سبز

alt مدیر عامل:الهام رحیمی

زمینه فعالیت:مهندسی شیمی

ایده: تولید ماده ضد غبار

تماس با شرکت

ایمیل :

تلفن:  گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها