شرکت تام افراز کارمانیا

altمدیر عامل: هرمزد نقوی 

زمینه فعالیت:

ایده: تولید کود سازگار با مناطق خشک و ارائه کود به روش کودکیسهتماس با شرکت

آدرس : مرکز رشد فناوری کرمان

پست الکترونیکی: 

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها