شرکت تاسیساتی و ساختمانی فرزان کرمان

altمدیر عامل:فرزان اسفندیاری 

زمینه فعالیت:

ایده:  طراحی و اجرای سیستم کنترل هوشمند کارا بازدهتماس با شرکت

آدرس :مرکز رشد فناوری کرمان

پست الکترونیکی: 

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها